TÜRK TELEKOM
BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI
Bizi Ücretsiz Arayabilirsiniz ! Bizi Ücretsiz Arayabilirsiniz

444 7 297

0 (312) 584 82 00

Sıkça Sorulan Sorular

Türk Telekom BYS
Sıkça Sorulan Sorular
› Sandığa kimler üye olabilir?
Sandığa, TT AŞ ve TT AŞ’nin %50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak, bağlı ortaklık ve şirketler ile Sandık ve Sandığa ait iktisadi işletme, iştirak, bağlı ortaklık ve şirketlerinde çalışanlar üye olabilirler.
› Sandığa üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?
Üyelik Kayıt Formu (Asıl)
Güvenlik Sözleşmesi Formu (Asıl)
Nüfus kağıdı (Fotokopi)
İşyeri kimliği (Fotokopi)
› Sandık üyeliğim ne zaman başlar?
Üyelik, Kurum'dan ilk kesintinin gelmesi ile başlar.
› Aidat miktarı nasıl belirlenir?
Aidatınızı üyelik başvurusu esnasında 50 TL ile üst sınır olmaksızın istediğiniz tutarda belirleyebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra online işlemlerden değiştirebilirsiniz.
› Üyelik tipleri nelerdir? Farkları nedir?
Sandığımızda tek tip üyelik esastır. Bu üyelik, üyelerimizin birikimlerini değerlendirme tercihlerine göre BYS1 ve BYS2 olarak adlandırılmıştır.
BYS1 tip üyelerimizin birikimleri bankacılık sisteminde ve ticari faaliyetlerde değerlendirilmekte; bu üyeler sandıktan borç alabilmektedirler.
BYS2 tip üyelerimizin birikimleri ise katılım bankalarında ve ticari faaliyetlerde değerlendirilmekte; bu üyeler sandıktan borç alamamaktadırlar.
› Yeni üye ilk ne zaman borç alabilir?
Türk Telekom AŞ. ve Grup Şirket çalışanları (Assistt AŞ. Takım Liderinin alt görevindekiler hariç) 3(üç) aidat kesintisi,
Assistt AŞ. Takım Liderinin alt görevinde çalışanlar ise 6(altı) aidat kesintisi üye hesabına yansıdığında borç alabilir.
› Daha önce Sandık üyeliğinden ayrılmıştım. Tekrar üye olabilir miyim?
Türk Telekom veya iştiraklerinde çalışmaya devam ediyorsanız üye olabilirsiniz.
› Hangi durumlarda üyeliğimi askıya aldırabilirim?
Çalışmaktayken askere gidecek olanlar ile ücretsiz izne ayrılanların yazılı talepleri halinde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatları talep edilmeksizin varsa eğer borç taksitlerini ödemeleri şartıyla üyelikleri askıya alınır ve bu süre bittiğinde üyelikleri devam eder.
› Üyelikten nasıl ayrılırım?
İstifa dilekçenizin aslının Sandığımıza ulaşmasıyla üyeliğiniz sonlanır.
› Sandık ne tür sosyal yardımlar yapmaktadır?
a) Ölüm yardımı
b) Maluliyet yardımı
› Ticari faaliyetlerimiz nelerdir?
1- E-ticaret (http://www.vitrindenal.com)
2- Platin Sigorta
3- Turizm ve Seyahat Acenteliği
4- BYS Platin Card
5- Türk Telekom Tahsilat Vezneleri (İstanbul 1. ve 2. Bölge)
› Sandık bünyesindeki fonlar nelerdir?
Yaşam Destek Fonu
İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu
BYS Yatırım Fonu
Katılım Fonu
› Yaşam Destek Fonu(YDF)
Üyelerimizi, aidatlarının oluşturduğu birikimin dışında ilave birikim sahibi yapmak için kurulmuştur. Fondan kâr payını alarak ayrılma süresi 3 yıldır.
› İsteğe Bağlı Yaşam Destek Fonu(İBYDF)
Katılımcı üyeler 500 TL’den az olmamak kaydı ile diledikleri miktardaki birikimlerini yatırarak katılabilirler. Fondan kâr payını alarak ayrılma süresi asgari 1 yıldır. İştirakçiler fon rezervlerini 500 TL’nin altına düşürmemek kaydıyla kısmi olarak para çekebilirler.
› BYS Yatırım Fonu(BYF)
Katılımcı üyeler 500 TL’den az olmamak kaydı ile diledikleri miktardaki birikimlerini yatırarak katılabilirler.
İştirakçiler fon rezervlerini 500 TL’nin altına düşürmemek kaydıyla kısmi olarak para çekebilirler.
› Katılım Fonu(KAF)
Üyelerimizin birikimlerinin sadece Katılım bankalarında değerlendirildiği fon tipidir.
Katılımcı üyeler 500 TL’den az olmamak kaydı ile diledikleri miktardaki birikimlerini yatırarak katılabilirler.
İştirakçiler fon rezervlerini 500 TL’nin altına düşürmemek kaydıyla kısmi olarak para çekebilirler.
› Sandık üyeliğime toplu para aktarabilir miyim?
Tutarı Sandık banka hesabına yatırdıktan sonra, dilekçenin aslını Sandığa iletmek sureti ile yapabilirsiniz.
› Fonlardaki birikimlerimi Sandık üyeliğime aktarabilir miyim?
Dilekçenin aslını Sandığa iletmek sureti ile yapabilirsiniz.
YDF birikimleriniz için 3 yıllık, İBYDF birikimleriniz için 1 yıllık, KAF birikimlerinizde ise son 3 aylık dönem süresinin dolmaması durumunda kâr payı kaybı olur.
› Üyelik tipleri arasında geçiş yapabilir miyim?
Evet, dilekçe ile başvurmak suretiyle bir takvim yılı içerisinde 1 (bir) defa geçiş yapabilirsiniz.
› Ödemeleri devam eden borcun taksit sayısında değişiklik yapılabilir mi?
1 takvim yılı içerisinde en fazla 2 defa değişiklik yapılabilir.
› Afet Borcu
Doğal afetler ve yangın gibi felaketlerde zarar gören üyelere faizsiz verilen özel borçtur. Afetin olduğu tarihten 1 (bir) yıl geçtikten sonra konuyla ilgili borç verilmez.
› Acil İhtiyaç Borcu
Üyenin kendisi, anne, baba, eş ve çocuklarının tedavisinde, ikinci derece dahil kan ve sıhri akrabalarının tedavisinde refakatçi olanlar için yine aynı kişilerin cenazelerinin nakli için, kurumu tarafından resmi görevli olarak bulunduğu ilden başka bir ile giden üyelerin maddi sıkıntılarının giderilmesi için 1 (bir) brüt asgari ücret tutatında azami 3 (üç) ay vadeyle verilen borçtur.
› Kampanya borcu nedir? Limiti ne kadardır?
www.vitrindenal.com üzerinden yapılan alış veriş karşılığında verilen borç türüdür. Türk Telekom AŞ ve Grup Şirket çalışanları (Assistt AŞ. Takım Liderinin alt görevindekiler hariç) için limit 5.000 TL., Assistt AŞ. Takım Liderinin alt görevinde çalışanlar için ise limit 2.500 TL.'dir..
› Kampanya borcunda kaç ay vade yapılabilmektedir ve faiz oranı nedir?
Kampanya senetlerinde 1 aydan 36 aya kadar vade yapılabilmektedir. "Normal borç" faiz oranı uygulanmaktadır.
› Kampanya borcundan ne zaman faydalanabilirim?
Türk Telekom AŞ ve Grup Şirket çalışanları (Assistt AŞ. Takım Liderinin alt görevindekiler hariç) en az bir aidat kesintisinin
Assistt AŞ. Takım Liderinin alt görevinde çalışanların ise 6(altı) aidat kesintisinin üyelik hesabına yansıması gerekmektedir.
› Sandık, kâr paylarını nasıl ve ne zaman üye hesaplarına yansıtır?
Nisan ayında bir önceki yıla ait kâr payı bedeli açıklanır. İlgili yıla ait kâr payı son gün tarihli üye hesaplarına işlenir.